Małgorzata Doroz

Psycholog (specjalizacja: psychologia zdrowia i kliniczna), pedagog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym i Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych MKK Trimed w Łodzi, prowadząc prywatną praktykę a także w pracy środowiskowej z młodzieżą i osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Systematycznie doskonalę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, warsztatach i konferencjach. Dostosowując metody pracy do potrzeb pacjenta wykorzystuję narzędzia i techniki terapii poznawczo – behawioralnej, Terapii Schematów i Terapii Transdiagnostycznej. Stosuję wysokie standardy etyczne i dbam o stworzenie bezpiecznej przestrzeni terapeutycznej. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji u superwizorów ceryfikowanych przez PTTPB.
Pracuję z młodzieżą, młodymi dorosłymi i dorosłymi,  przeżywającymi kryzysy życiowe, mającymi trudności adaptacyjne i emocjonalne, doświadczającymi zaburzeń depresyjnych i lękowych. Prowadzę terapię par i udzielam wsparcia wychowawczego dla rodziców.