Oddziały dzienne

To co, między innymi, wyróżnia MKK Trimed na tle innych prywatnych placówek to dwa oddziały dzienne, finansowane w ramach NFZ,  

 Oddział Ogólno Psychiatryczny (ODO) jest przeznaczony jako miejsce wsparcia dziennego i terapii dla pacjentów z rozpoznaniem choroby psychicznej. Dostępne jest stałe wsparcie psychiatryczne i pielęgniarskie, a poziom pracy psychoterapeutycznej (terapii grupowej) jest dostosowany do możliwości pacjentów.

 Oddział Zaburzeń Nerwicowych (ODN) jest przeznaczony dla pacjentów chcących pogłębić swoja pracę terapeutyczną, poza wsparciem lekarskim i pielęgniarskim, podobnym jak w ODO, oferuje intensywną pracę psychoterapeutyczną w postaci codziennej sesji terapii grupowej.

 Na oba oddziały konieczne jest skierowanie wypisane przez lekarza psychiatrę, a następnie badanie konsultacyjne u psychiatry i psychologa z MKK Trimed.