Terapeuci dla dorosłych, leczenie lęku, depresji

Terapia Łódź

 

Mgr Agnieszka Stasińska
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:
Od 2002 roku
Od 2009 jako psychoterapeuta

Doświadczenie zdobywała:
Praktyka prywatna
Poradnia Psychologiczna MKK Trimed
Poradnia Zdrowia Psychicznego Trimed
Oddział Ogólnopsychiatryczny MKK Trimed
Poradnia Zdrowia Psychicznego Mavi Medica w Łodzi
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Wykształcenie:
2011r. - szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii Zakład Terapii Rodzin CM UJ (4,5-letnie studia podyplomowe)
2001r. - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek psychologia stosowana (studia magisterskie)

Certyfikaty:
2016r. - Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Nr certyfikatu 764)
2014r. - Certyfikat Terapeuty Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Nr Certyfikatu 48/2014)

Dodatkowe szkolenia:
2011r. - nadal - regularna superwizja indywidualna prowadzonej pracy terapeutycznej - mgr Danuta Mazgaj (certyfikowany superwizor PTP)
2010r. - staż specjalistyczny w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2010r. - staż specjalistyczny w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie
2009r. - nadal - regularna superwizja grupowa prowadzonej pracy terapeutycznej - mgr Alicja Wilkołazka (certyfikowany superwizor PTP)

Specjalizuje się w:
psychoterapii indywidualnej w podejściu psychodynamicznym
zaburzeniach lękowych
zaburzeniach afektywnych
zaburzeniach osobowości


mgr Paweł Stasiński
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:
Od 2002 roku
Od 2009 jako psychoterapeuta

Doświadczenie zdobywał:
Praktyka prywatna- psychoterapia indywidualna i terapia par
Poradnia Psychologiczna MKK Trimed
Poradnia Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Psychiatrycznego w Łodzi
Oddział Ogólnopsychiatryczny MKK Trimed
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Łodzi
Oddział Leczenia Nerwic MKK Trimed
Poradnia Zdrowia Psychicznego Mavi Medica w Łodzi
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łodzi
Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień w Łodzi
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wykształcenie:
2011r. – szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii Zakład Terapii Rodzin CM UJ(4,5-letnie studia podyplomowe)
2004r. - szkolenie "Interwencja kryzysowa i pomoc osobom w kryzysie" w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie
2001r. – Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek psychologia stosowana(studia magisterskie)

Certyfikaty:
2013r. – Certyfikat Psychoterapeuty PolskiegoTowarzystwa Psychiatrycznego (Nr certyfikatu 615)

Dodatkowe szkolenia:
2009r. - nadal - regularna superwizja prowadzonej pracy terapeutycznej – mgr Danuta Mazgaj i mgr Ilona Kołbik (certyfikowani superwizorzy PTP)
2010r. - staż specjalistyczny w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego
2010r. - staż specjalistyczny w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie

Specjalizuje się w leczeniu:
psychoterapii indywidualnej w podejściu psychodynamicznym:
zaburzeń lękowych
zaburzeń afektywnych
zaburzeń osobowości

Zatrudnienie:
Centrum Medyczne MKK Trimed:
Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczn
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ZOZ w Łęczycy
Aequilibrium Gabinet Psychoterapeutyczny - praktyka prywatna

Specjalizuje się w:
Psychoterapii indywidualnej osób dorosłych
Psychoterapii par, małżeństw i rodzin
Psychoterapii grupowej
Interwencji kryzysowej
Diagnozie i pomocy psychologicznej
Diagnozie i terapii zaburzeń seksualnych

Obszar specjalizacji:
Samorozwój i pogłębianie świadomości siebie
Zaburzenia osobowości
Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
Zaburzenia nastroju (afektywne)
Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
Zaburzenia odżywiania
Dysfunkcje seksualne nie spowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
Zaburzenia więzi i komunikacji w związkach
Interwencja kryzysowa:
kryzys utraty i żałoby
kryzys suicydalny
przemoc
kryzys emocjonalny powiązany z przemocą seksualną
traumatyczne doświadczenia, w tym związane z utratą dziecka, poronieniem oraz aborcją

Pracuje w podejściu psychodynamicznym i integracyjnym oraz systemowym (psychoterapia par, małżeństw i rodzin). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji dwóch doświadczonych superwizorów: mgr Ilony Kołbik oraz mgr Danuty Mazgaj


mgr Anna Gruszczyńska-Hrynyk
psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji

Doświadczenie w pracy z Pacjentami
Od 2003 roku

Doświadczenie zawodowe zdobywała:
Centrum Leczenia Uzależnień i Stanów Kryzysowych Fundacji „Uwolnienie”, Łódź
Poradnia Psychologiczno - Psychiatryczna „Ego”, Łódź
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Wrocław

Wykształcenie:
2009r. - 2011r. - Studia podyplomowe - Szczegółowe Problemy Psychoterapii (stanowiące drugą część 4-letniego kształcenia ), Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2005r. - 2007r. - studia podyplomowe - Podstawy Psychoterapii (stanowiące pierwszą część 4-letniego kształcenia), Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2005r. - 2006r. - Studium Terapii Uzależnień, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa (Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, nr certyfikatu 437)
2004r. - 2005r. - Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa
1998r. - 2003r. - studia magisterskie - Pedagogika/Resocjalizacja, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Specjalizuje się w:
psychoterapii osób cierpiących na depresję, nerwicę, uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
pomocy osobom znajdującym się w stanach kryzysowych oraz chcącym rozwijać swoje umiejętności interpersonalne


Mgr Magdalena Szymczak
psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:
Od 2010 roku

Doświadczenie zdobywała:
Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego (do 2012r. jako Z.O.Z. Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej) w Poradni Promocji Zdrowia i w Ośrodku interwencji Kryzysowej
Centrum Psychologiczne Fundacji Gajusz

Wykształcenie:
2014r. - SPCH Studium psychoterapii integratywnej - 4-letnia Szkoła Psychoterapii
2006r. - Uniwersytet Łódzki- magister psychologii

Dodatkowe szkolenia:
2017r. - „Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna. Droga do nieświadomości” Polskie Stowarzyszenie ISTDP
2016r. - ”Wprowadzenie do teorii i praktyki ISTDP” cz.1 w Laboratorium Psychoedukacji
2016r. - ”Wprowadzenie do teorii i praktyki ISTDP” cz.2 w Laboratorium Psychoedukacji
2016r. - XIII Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologów Dziecięcych
2015r. - XIV Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologów Dziecięcych
2011r. - „Podstawy interwencji kryzysowej” w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.
2011r. - „Interwencja kryzysowa w sytuacji zachowań samobójczych” w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

Konsultacja w językach:
Angielskim

Specjalizuje się w leczeniu:
psychoterapii indywidualnej osób dorosłych
zaburzeniach lękowych
zaburzeniach afektywnych (w tym leczenie depresji)
zaburzeniach osobowości
dolegliwościach psychosomatycznych


mgr Marzena Iwańska
psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji
doktor nauk humanistycznych - historyk

Doświadczenie zawodowe:
2013r. - nadal - konsultacje, porady psychologiczne i psychoterapia indywidualna
2016r. - 2017r. - Oddział Dzienny Leczenia Nerwic w Centrem Medycznym MKK Trimed, Łódź
2012r. - 2013r. - Poradnia Leczenia Uzależnień - Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi
od 1995r. - pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, warsztatów z historii oraz psychologii

Wykształcenie:
2007r.- 2011r. - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie - magister psychologii
2003r. - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny
1990r. - 1995r. - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny - magister historii

Szkolenia w zakresie psychoterapii:
od 2016r. - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej
2011r. - 2012r. - Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie
2012r. - Instytut Psychologii Zdrowia, Fundacja ETOH Warszawa, Programy i strategie psychoterapii DDA
2011r. - Praktyka treningu zastępowania agresji, Instytut Amity w Warszawie

Specjalizuje się w leczeniu:
psychoterapii indywidualnej
zaburzeniach nastroju, depresji
zaburzeniach lękowych, nerwicach
zaburzeniach osobowości
sytuacjach kryzysów życiowych, tożsamościowych
trudnościach w relacjach międzyludzkich
trudnościach wynikających z zaniżonej samooceny

mgr Monika Tołstow
psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4,5-letniego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim


Doświadczenie w pracy z Pacjentami:
Od 2011 roku

Doświadczenie zdobywała:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Łodzi im. Marii Konopnickiej Oddział Pediatrii, Onkologii i Hematologii dla Dzieci Starszych i Młodszych
TROMEDIC - Ośrodek Leczenia Nerwic i Depresji
Centrum Medyczne Po Moc
OPOKA Fundacja Pomocy Rodzinie
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Łódź
Centrum Praw Kobiet w Łodzi
II Szpital Miejski im. Rydygiera w Łodzi

Wykształcenie:
Kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - Polski Instytut Ericksonowski
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - szkolenie I i II stopnia TSR
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Psychologii

Dodatkowe szkolenia:
Polski Instytut Ericksonowski:
Wstęp do hipnozy Ericksonowskiej cz. 1
Terapia uzależnień
Praca z lękiem i depresją
Terapia małżeństw i par
Praca z zaburzeniami psychosomatycznymi
Terapia zaburzeń odżywiania
Terapia osób doświadczających przemocy
Praca z traumą
Praca z osobami chorymi nowotworowo

Specjalizuje się w:
psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin wykorzystując głównie podejście terapeutyczne Miltona Ericksona