Nasz zespół

Jestem psychologiem i psychoterapeutką w trakcie szkolenia, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam studia na kierunku psychologia, specjalność psychologia zdrowia i kliniczna w Instytucie Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, w trakcie szkolenia z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Pracuje w podejściu psychoanalitycznym i psychodynamicznym z osobami dorosłymi i młodzieżą.