Paweł Stasiński

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:
Od 2002 roku
Od 2009 jako psychoterapeuta

Doświadczenie zdobywał:
Praktyka prywatna- psychoterapia indywidualna i terapia par
Poradnia Psychologiczna MKK Trimed
Poradnia Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Psychiatrycznego w Łodzi
Oddział Ogólnopsychiatryczny MKK Trimed
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Łodzi
Oddział Leczenia Nerwic MKK Trimed
Poradnia Zdrowia Psychicznego Mavi Medica w Łodzi
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łodzi
Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień w Łodzi
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wykształcenie:
2011r. – szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii Zakład Terapii Rodzin CM UJ(4,5-letnie studia podyplomowe)
2004r. - szkolenie "Interwencja kryzysowa i pomoc osobom w kryzysie" w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie
2001r. – Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek psychologia stosowana(studia magisterskie)

Certyfikaty:
2013r. – Certyfikat Psychoterapeuty PolskiegoTowarzystwa Psychiatrycznego (Nr certyfikatu 615)

Dodatkowe szkolenia:
2009r. - nadal - regularna superwizja prowadzonej pracy terapeutycznej – mgr Danuta Mazgaj i mgr Ilona Kołbik (certyfikowani superwizorzy PTP)
2010r. - staż specjalistyczny w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego
2010r. - staż specjalistyczny w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie

Specjalizuje się w leczeniu:
psychoterapii indywidualnej w podejściu psychodynamicznym:
zaburzeń lękowych
zaburzeń afektywnych
zaburzeń osobowości