Katarzyna Dąbrowska

Jestem psycholożką, filozofką, absolwentką studiów magisterskich w Instytucie Filozofii i Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, w trakcie szkolenia z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Ukończyłam Szkołę Trenerów I stopnia KRT.
Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2012 r., wpierw w ramach wolontariatu: w szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi, w Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej EGO oraz w Fundacji Słonie na Balkonie. Pracowałam m. in. w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych i w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Byłam asystentką naukowo-dydaktyczną w Instytucie Psychologii UŁ. Konsultowałam procesy interpersonalne w prywatnym przedsiębiorstwie, prowadziłam warsztaty, zajęcia i treningi z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.
 
Obecnie pracuję w Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym MKK Trimed, w prywatnej poradni psychologiczno-psychiatrycznej Ambulatorium Stresu oraz w Pracowni Psychoterapii VIOMA. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży od 15 roku życia. Swoją pracę poddaję superwizji u superwizorów psychoanalitycznych i psychodynamicznych. Bliskie jest mi myślenie o psychoterapii w ramach teorii psychoanalitycznych.
 
Pracuję również w języku angielskim. I speak English