Anna Gruszczyńska - Hrynyk

Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:
Od 2003 roku

Doświadczenie zawodowe zdobywała:
Centrum Leczenia Uzależnień i Stanów Kryzysowych Fundacji „Uwolnienie”, Łódź
Poradnia Psychologiczno - Psychiatryczna „Ego”, Łódź
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Wrocław

Wykształcenie:
2009r. - 2011r. - Studia podyplomowe - Szczegółowe Problemy Psychoterapii (stanowiące drugą część 4-letniego kształcenia ), Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2005r. - 2007r. - studia podyplomowe - Podstawy Psychoterapii (stanowiące pierwszą część 4-letniego kształcenia), Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2005r. - 2006r. - Studium Terapii Uzależnień, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa (Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, nr certyfikatu 437)
2004r. - 2005r. - Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa
1998r. - 2003r. - studia magisterskie - Pedagogika/Resocjalizacja, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Specjalizuje się w:
psychoterapii osób cierpiących na depresję, nerwicę, uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
pomocy osobom znajdującym się w stanach kryzysowych oraz chcącym rozwijać swoje umiejętności interpersonalne